Υπαίθριο ξύλινο θέατρο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (1996)

Υπαίθριο ξύλινο θέατρο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 1994

Αρχιτέκτων:


Δημήτρης Μπίρης

Ειδικός συνεργάτης αρχιτέκτων:


Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής:


Ρένατα Μεθενίτη, Θάνος Παγώνης, Μαρία Βροντίση

Στατική – Η/Μ μελέτη:


Τεχνική Υπηρεσία ΕΜΠ

Μελέτη:


1994

Κατασκευή:


1997

Ελληνική περιγραφή έργου