Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (1994-1997)

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 1996

Αρχιτέκτων – Eπιστημονικός Υπεύθυνος:


Δημήτρης Μπίρης

Σύμβουλος αρχιτέκτων:


Ξένια Φωτοπούλου (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας)

Συνεργάτες αρχιτέκτονες:


Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Σοφία Τσακωνιάτη, Ελένη Φίλιππα, Ζαχαρούλα Γκλεζάκου

Στατική – Η/Μ μελέτη:


Τεχνική Υπηρεσία ΕΜΠ

Μελέτη:


1996

Προωθημένη προμελέτη στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ομάδας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ