Εκκλησάκι στην Πανεπιστημιούπολη του ΔΠΘ στην Ξάνθη – 1 ο Βραβείο (1999)

Α’ βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού,1998

Αρχιτέκτονες:


Τάσος Μπίρης, Σοφία Τσιράκη

Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής:


Γιώργος Αγγελής, Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Αλέξανδρος Συριόπουλος, Αντώνης Τουλούμης

Στατική μελέτη:


Τεχνική Υπηρεσία Δ.Π.Θ.

Μελέτη:


1999

Ελληνική περιγραφή έργου